Rekisteriseloste

Rekisteriseloste (Henkilötietolaki 523/1999, 10§)

 a) Rekisterinpitäjä on Porin Konttorikone Oy (0136774-4).
     Osoite: Tommilantie 2A, 28610 Pori

 b) Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa: Toimitusjohtaja Mika Castrén, p. +358 451178661, mika.castren@porinkonttorikone.fi

 c) Rekisterin nimi: Porin Konttorikone Oy:n asiakasrekisteri

 d) Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: Porin Konttorikone Oy:n asiakkaiden asiakassuhteen hoito: asiakaspalvelun toteuttaminen, asiakassuhteeseen liittyvän viestinnän toteuttaminen, asiakassuhteeseen perustuvan markkinointiviestinnän toteuttaminen.

 e) Rekisterin tietosisältö: Asiakassuhteeseen perustuviin yritystietoihin liittyvien yhteys-ja vastuuhenkilöiden yhteystiedot kuten puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet, tilausoikeuksiin ja asemavaltuutukseen liittyvät tiedot.

 f) Säännönmukaiset tietolähteet: Kaikki rekisterissä olevat tiedot on saatu asiakkailta tai asiakkaan erikseen ilmoittamasta lähteestä.

 g) Tietojen säännönmukaiset luovutukset: Porin Konttorikone Oy ei luovuta tietoja kolmansille osapuolille.

 h) Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle: Porin Konttorikone Oy ei luovuta tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 i) Rekisterin suojauksen periaatteet: Porin Konttorikone Oy ylläpitää rekisteriä vain erikseen nimettyjen henkilöiden toimesta joille on myönnetty järjestelmän edellyttämät kirjautumistunnukset. Rekisterin tietoja käsitellään luottamuksellisina. Rekisteritietojen muutokset perustuvat aina asiakkaan ilmoitukseen tai asiakkaan kanssa sovittuun käytäntöön. Rekisterinpitäjä on varmistanut rekisterin suojauksen siten että ulkopuolisilla ei ole pääsyä rekisterin tietoihin. Rekisterin tiedot on suojattu tietoturvariskeiltä ja varmistettu häiriötilanteiden varalta.